WORK: | 2017 | 2015-16 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | COMMISSIONS | SHOWS

 

 

2007-01-22  sq

Autistisk kilskrift @ Färgfabriken

Autistisk kilskrift
Färgfabriken
Färgfabrikens projektrum
En utställning,
performance och bok.
2007-02-17 – 2007-03-11

Exhibition homepage