WORK: | 2017 | 2015-16 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | COMMISSIONS | SHOWS


Media / Articles

Publications

Books / Catalogues

virtual artifacts  
2016-03-04   sq

Datagjord virvel ska smycka huset

Förutom att bygga om invändigt kommer också husfasaden att förses med en stor konstnärlig utsmyckning i form av en vattenvirvel.

Konstverket har fått namnet “Virveln” och kommer att pryda ytterfasaden i hörnet Ågatan och Norra Fogdelyckegatan.

FOTO: KRISTOFFER ZETTERSTRAND

Det var Stockholmskonstnären Kristoffer Zetterstrands kakelmosaik som Karlshamnsbostäders jury till slut fastnade för.

Motivet är en vattenvirvel och beskrivs av konstnären som ett organiskt inslag i kontrast till den repetitiva tegelväggen. Virveln är också tänkt att anspela på Mieåns vatten som flyter på andra sidan vägen.

Konstverket är uppbyggt av totalt 14 312 kakelplattor i två olika storlekar som har satts samman virtuellt i ett 3D-program.

Just nu tillverkas verket i Italien och kommer troligen att installeras under försommaren.