Virveln – Tile Mosaic – Karlshamn

Försäkringskassan, Karlshamn

Commissioned by Karlshamnsbostäder 2015

Inauguration April 2016

Om Virveln

Kristoffer Zetterstrand (f. 1973) lyckas på ett lika enkelt som direkt sätt att förena det lilla med det stora.
De små beståndsdelarna blir tillsammans en fängslande helhet.
Lekfullt utgår Zetterstrand från tegelfasaden och skapar delar av en helhet i ett ännu större sammanhang.
Tegel och mosaik bildar på ett övertygande sätt igenkännbara mönster.
Med pixelgrafik skapar han poetisk illusion.
Konstruktion och material för tankarna till beståndsdelar som kan användas i oändlig variation.

Visualization: