Rescene, Solo show, Haninge Konsthall, 16/5-29/8 2009

Media:

 

 

Pressmeddelande:

 

RESCENE

 

Kristoffer Zetterstrand
Kristoffer Zetterstrand, född 1973, examinerades från Kungliga Konsthögskolan 2001. Han har sedan dess blivit känd för sin bildkonst där motiv från olika epoker blandas och där det undersökande narrativa är central.

 

Inför Zetterstrands konst tycker vi oss ofta ha kommit in mitt i en historia, det är som om vi klivit in i biomörkret mitt i filmen. Hjärnan börjar arbeta, hur hänger de olika delarna ihop? Vad betyder de utplacerade objekten och vilka relationer finns mellan huvudpersonerna? De olika delarna känner vi igen: ruiner, berg, figurer från renässans och dataspel, Platons grotta och den upplysande eller förtärande elden – men det finns också en skevhet i bilderna. Det hänger ihop men något stämmer inte. Vi upptäcker att de historier vi läst in i Zetterstrands motiv påminner om en konspirationsteoretikers entusiastiska men otillräckliga försök att få saker att hänga samman. Och det är det glappet som fortsätter att engagera oss.

 

Kristoffer Zetterstrand är dubbelt aktuell i Haninge kommun under sommaren 2009. Utställningen RESCENE i Haninge Konsthall öppnar den 16 maj och när den avslutas i augusti invignings även Haninges nya bokbuss, som också gestaltats av Zetterstrand. I båda fallen är det narrativa centralt. Historieberättandet som både generöst erbjuder betraktaren att väva sina egna historier, men som samtidigt vägrar lämna ett facit. I bokbussens fall förstår vi att historierna fortsätter inne i det mobila biblioteket, i litteraturen. Den kombinationen gör att Haninges bokbuss är ett ovanligt omfattande offentligt kulturellt verk: En mobil skulptur fylld med litteratur.

 

Titeln på utställningen i Haninge Konsthall, ”Rescene”, är en lek med olika ord. Återseendet, eller en scen som åter tas i bruk, eller som en hopdragning av ordet Renaissance. Och mycket riktigt är utställningen också en återblick på de senaste årens måleri, där Zetterstrands metod att som en scenograf bygga upp olika miljöer är ett återkommande tema. För detta använder han datorn som sitt skissverktyg.

 

Genom att bygga upp bildvärlden tredimensionellt kan han vrida bilden och se den från alla håll. Han kan även flytta runt, ta bort och plocka in olika element och sedan ljussätta motivet på olika sätt för att se hur skuggorna rör sig. Därefter inleds själva måleriet. Zetterstrand beskriver måleriet som den del i arbetsprocessen där han, med egna ord, kan tillåta sig improvisera kring de teman som han utarbetat i datorn. Det är alltså den viktigaste delen av arbetet, där idéerna fysiskt testas när penseln möter duken.

 

Vi är mycket glada över att kunna visa Kristoffer Zetterstrands måleri under sommaren i Haninge. Det är ett konstnärskap som genom sin tekniska skicklighet och rika motivkrets kan nå alla människor oavsett ålder och förhållande till kultur. Och att dessa egenskaper dessutom formulerat utseendet på Haninges bokbuss är mycket lyckat, eftersom bokbussen är ett konstverk som kör genom Haninges alla delar, och därför når alla Haninges medborgare. Ni är varmt välkomna att ta del av båda.

 

Po Hagström
Stockholm, maj 2009