Point of view, Kungsbacka Konsthall, Jan 29 – Mar 12, 2011

Pressmeddelande:
Point of View

29 januari – 12 mars

Point of View – Kristoffer Zetterstrand

Kungsbacka Konsthall

Kristoffer Zetterstrand (1973) bor och verkar i Stockholm. Han har en framträdande roll bland konstnärer som arbetar med digitala uttryck och ny teknikorienterad konst i Sverige. Under de senaste tio åren har hans verk visats i en rad separat- och grupputställningar. Han har också arbetat med offentliga utsmyckningar och är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum, som köpte in verket The Game år 2010. Sedan år 2002 undervisar Kristoffer Zetterstrand  också på Gerlesborgsskolan i Stockholm.

Kunglig utbildning

Zetterstrand är klassiskt skolad i måleri och utexaminerades från Kungliga konsthögskolan i Stockholm 2001. I utställningen Free-look mode (2002) uppmärksammades hans målningar med landskap från dataspelet Counterstrike. Sedan dess har han gått vidare med en fot i det klassiska måleriet och en i den digitala bildvärlden.

Klassisk målare med uppdaterat skissverktyg

Kristoffer Zetterstrand använder digitala verktyg som en del i processen för att skapa konstverk i ett traditionellt medium. Det klassiska måleriet utgår från centralperspektivet där betraktaren tittar in i det illusoriska rummet från en fix punkt. Zetterstrand använder ett 3D-skissprogram, Maya där han komponerar en digital bildvärld som han överför till måleri. I ett tredimensionellt rum kan betraktaren röra sig runt och välja sin infallsvinkel i förhållande till motivet. Det gör Zetterstrand i sin 3D-komposition innan han fryser motivet och målar av det. Med ledtrådar kan betraktaren följa hur den illusoriska världen är uppbyggd, vilken vinkel som valts och vilka som valts bort.

Den etablerade berättelsen under luppen

Zetterstrand trixar med bilden av verkligheten och blandar realism med superrealism och surrealism. Estetiska uttryck och ikoner från olika epoker möts. Nya konstnärliga uttryck sprungna ur den digitala teknikutvecklingen och spelkulturen ges plats på den konsthistoriska scenen. I mötet mellan den verkliga och virituella bildvärlden utvidgas ramarna för måleriet.

Point of View

I utställningen Point of View visas 11 oljemålningar. Verken kan ses som spelplatser där dröm och verklighet möts. Faktiska överblicksbilder kan vara kartor över inre landskap och skeenden. Frågan uppstår: vad är det som händer? Vad är verkligt?