Uncanny Valley, Peter Bergman gallery, Stockholm, Aug 23 – Sep 9 2012

Pressmeddelande:

Peter Bergman presenterar stolt Kristoffer Zetterstrands femte separatutställning på galleriet.

Kristoffer Zetterstrands bildvärld har konsekvent rört sig runt konsthistoriska referenser i relation till samtid, och en medierad föreställning om en alternativ verklighet. På senare tid har han än mer medvetet valt att utgå ifrån de uppsatta premisser som utgör målningarnas beståndsdelar. De skisser som ligger till grund för målningarna är skulpterade i ett 3D-program där datorn behandlar alla texturer likadant utan hänsyn till det föreställande och dess värden. Sida vid sida ställs olika bildelement upp och representeras i en synbart förenklad grafikvärld.

Många av Zetterstrands bildmotiv föreställer figurationer som på olika sätt manipulerar scenen de själva figurerar i. I de nya verken undersöker han förhållanden mellan det som skapar och det som skapas, och han har använt sig av de effekter som uppstår när tolkningen av en bild skiftar läge och läsningen av olika grader av realism smittar av sig på varandra. På så sätt skapar han förutsättningar för synergieffekter mellan tolkningarna. Titeln på utställningen, Uncanny Valley, kommer från ett begrepp som används inom datorgrafiken, och som beskriver den effekt som uppstår när representationen av något hamnar i ett läge mellan verklighet och overklighet.

På Kristoffer Zetterstrands nya utställning presenteras en svit nya målningar där olika måleritekniker och motiv vävts samman. Avsikten har varit att få de olika delarna och teknikerna att samspela och bygga upp en enhetlig historia. Begreppet UncannyValley kan i det här sammanhanget följaktligen stå som en sinnesbild för den förvirring som uppstår när intryck från olika verklighetsnivåer kolliderar.

Kristoffer Zetterstrand är född 1973 och utbildad på Kungl. Konsthögskolan. Han bor och arbetar i Stockholm. Senaste utställningen på galleriet var 2009. Kristoffer Zetterstrand har under de senaste åren ställt ut både i Sverige och utomlands. Tidigare i år mottog han Bernadotte Art Award och i september är han inbjuden att föreläsa om sitt arbete på Smithsonian Art Museum i Washington.

Bild: Kristoffer Zetterstrand: The Wild Plant (olja på duk, 200×175 cm, 2011-2012)

Galleriet håller öppet tisdag till lördag kl 12-17. För information och pressbilder kontakta galleriet.

Media:

Realism i skiftande Stilar

Kristoffer Zetterstrand på Peter Bergman

Världen rasar

Konst