Scenes from the void, Solo show, ALP/Peter Bergman, October 23 – November 21, 2009

Media:
091029 Bakom målningen finns en hel värld-Svenska Dagbladet
091031 Elden som förenar-Konsten
091104 Open critic/ Öppen kritik-Open Critic
091112 Måleriets scenkonst-Konsten

 

Pressmeddelande:

Vernissage torsdagen den 22:a oktober kl 17-20.

I samband med vernissaget är det även release för boken ”Virtual Artifacts”.
ALP/Peter Bergman har glädjen att presentera Kristoffer Zetterstrands fjärde separatutställning på galleriet.

Kristoffer Zetterstrands måleriska bildvärld har ofta tagit sin utgångspunkt i de moderna dataspelens konstruktioner. Utifrån de begränsningar som ligger i en förenklad grafik, strävar han efter att översätta illusioner av rumsligheter och skeenden till måleri. Hans bilder kan lättfattligt beskrivas som förmedlare av en värld någonstans mellan verklighet och medierad föreställning.

Kristoffer Zetterstrand planerar sina målningar omsorgsfullt. Han skissar fram sina motiv genom att skulptera scener i 3D-programmet Maya, miljöer i vars arkitektur han kan bygga landskap, infoga bildelement från skilda håll samt experimentera med kompositionstekniker, och han kan därefter ljussätta scenen. Processen är tidskrävande, men på grund av datorverktygens hastighet är det ett skissarbete som ger stort utrymme för omprövningar och snabbt utvecklande av bildidéer. När Zetterstrands “Virtuella stilleben” är bestämda, används de som utgångspunkter för hans måleri. Han har beskrivit det som att han i måleriet improviserar över ett tema bestämt i datorn. Hantverket ger möjlighet till måleriska omformuleringar, preciseringar av motiven och till att få olika måleritekniker att spela mot varandra.

Den aktuella utställningen har titeln Scenes from the void, där “void” syftar på de tomma områden som existerar utanför datorns 3D-grafik och som i Zetterstrands bildvärld både är ett hotfullt mörker och den rymd som är en förutsättning för världen som skapas i den. I de scener vi möter i målningarna blandas klassiskt figurativt måleri med figurer och bildobjekt från datorgrafik, konsthistoria och 3D-världar som tillsammans skapar nya berättelser. I målningarna ställs bland annat frågor kring betraktandet som aktivitet och förhållanden mellan skapande och destruktivitet, platthet och djup, materia och tomrum. I Scenes from the void bevittnar vi ett slags mentala spelplatser i vilka tiden tycks ha stannat och rummets förutsättningar ifrågasatts.

Kristoffer Zetterstrand är född 1973 och utbildad på Kungl. Konsthögskolan. Han bor och arbetar i Stockholm. Senaste utställningen på galleriet var 2006. Kristoffer Zetterstrand var senast aktuell med utställningarna “Cut My Legs Off and Call Me Shorty!” på Tensta Konsthall och den retrospektiva separatutställningen “Rescene” på Haninge Konsthall. Han var IASPIS-stipendiat 2008-2009.

Varmt välkomna!

Galleriet håller öppet tisdag till lördag kl 12-17.