Autistisk kilskrift
Färgfabriken
Färgfabrikens projektrum
En utställning,
performance och bok.
2007-02-17 – 2007-03-11

Exhibition homepage