World famous artist from “Minecraft” exhibits in Gävle / Världsberömd konstnär från ”Minecraft” ställer ut i Gävle

Original article HERE

Gevle Dagblad 4 februari 2023 07:15

Kristoffer Zetterstrands målningar har setts av miljoner människor i datorspelet “Minecraft”. Nu visar Gävle Konstcentrum en utställning där publiken för första gången får se processen bakom verken – från 3D-animationer till ett måleri som liknar renässansmästarnas.

Text:

Det här är en recension. Analys och värderingar är skribentens egna.

För första gången visar Kristoffer Zetterstrand en film som ger en bild av hans konstnärliga process från tredimensionella datoranimationer till målningar i den fysiska världen.

Bild: Kristian Ekenberg

Ända sedan jag kom i kontakt med Kristoffer Zetterstrands konst första gången, när han 2010 skapade ett offentligt verk i Lillhagsbadet i Bomhus, har jag fascinerats av hans konstnärskap där det traditionella måleriet möter den senaste animationstekniken. I Kristoffer Zetterstrands värld kan en angry bird flyga in i en renässansmålning.
Äntligen får vi nu se en utställning med hans måleri i Gävle.

“Forget-me-not”. Pressbild.

Det är faktiskt en världsberömd konstnär som ställer ut på Konstcentrum. Långt innan datorspelet “Minecraft” var ett fenomen frågade dess skapare, Markus “Notch” Persson som Kristoffer Zetterstrand känner, om han fick addera pixlade versioner av hans målningar till datorspelet. Sedan tog det fart, minst sagt. Sett till den enorma mängd människor som spelar “Minecraft” dagligen är Kristoffer Zetterstrand den konstnär som kanske störst antal människor kommer i kontakt med.

Även om Kristoffer Zetterstrand utgår från avancerade datoranimationer i sitt skapande så ser han sig själv som en målare. Den tredimensionella datorgrafiken som han skapar ser han bara som en nutida version av det skissblock som en konstnär alltid har börjat med inför en målning. Fram till denna utställning har han också varit skeptisk till att visa hur processen ser ut. Han har inte velat ta fokus från måleriet. Jag kan förstå den tveksamheten, men det händer så mycket spännande med verken när man också får en inblick i hur de har skapats.

TV: Se Kristoffer Zetterstrands process här:


Med sin animerade värld kan Kristoffer Zetterstrand testa alla tänkbara vinklar och ljusförhållanden, ja allt, och skapa hundratals tänkbara versioner av sitt motiv innan han slutgiltigt bestämmer sig för vad som ska föras över från det digitala till det analoga. Han beskriver det som att han översätter de stumma datorbilderna till måleri. Det är i denna översättning som konstens gnista uppstår.

När man ser den cirka sex minuter långa filmen om hans process, hinner man tänka på allt från teorin om att vårt universum bara är ett av miljarders miljarders snarlika till vad AI kommer att göra för att förändra vår föreställning av vad som utgör konst och vad just den där magiska gnistan består av. Den som kan vara så svår att förklara men som man känner i hela kroppen är rätt.

“The Orb”. Pressbild.

Tidigare när jag har sett målningar av Kristoffer Zetterstrand har det varit fler inslag av element från datorspelens värld som möter ett traditionellt måleri. Nu är detta nedtonat, men effekterna som han skapar blir ändå liknande genom att exempelvis göra en öververklig version av en förgätmigej i målningen “Forget-me-not” som är utställningens titelverk.

Det finns så mycket att upptäcka i dessa målningar, även om det vid en första anblick kan se ut som ett vanligt stilleben. I en av målningarna som till synes avbildar en renässansvärld skymtas en fresk av en Pepsi-reklam. Anakronism är ett ord som leker på tungan, men det begreppet förutsätter att det finns en tidslinje att förhålla sig till, medan det i Kristoffer Zetterstrands universum är som om tiden inte är linjär utan att allting existerar samtidigt.

Man leker också med tanken på vilka av världshistoriens stora tekniska innovatörer inom konsten som hade dreglat över de möjligheter som finns i dag med den datorkraft och som Kristoffer Zetterstrand utnyttjar till fullo.

“Lemons and owl”. Pressbild.

Den målning som fascinerar mest är, liksom flera andra, baserad på en befintlig målning. Jag syftar på “The Orb”, ett verk som verkligen växer av filmen om processen där man får se hur det svävande ljusklotet färdas genom landskapet till den punkt då konstnären fryser ögonblicket och hittar den magiska kompositionen som har den där gnistan som de hundratals andra versionerna inte har.

De som har saknat fler inslag av traditionellt måleri på Konstcentrum får verkligen sitt lystmäte i denna utställning. Men det är ett måleri med en twist. För oss som inte riktigt är beredda att lägga oss platta inför AI-guden ännu är det också uppmuntrande att se hur måleriet försvarar sin plats i konstens värld.

 

FAKTA

Konst

Kristoffer Zetterstrand
“Forget-me-not”
Gävle Konstcentrum
Utställningen pågår 4/2–19/3
16/2: Artist talk med konstnären och konstvetaren Jenny Danielsson.
19/3: Filmvisning av “Tillbaka till framtiden”.

Interview: The digital canvas / Den digitala duken

In the second part of the interview series “The digital canvas,” we meet artist Kristoffer Zetterstrand who talks about how he uses a 3D program to sketch out his motifs. He can create hundreds of different sketches on the computer where he tries out different lighting, angles, and compositions, but in the end, it is only the brush and the canvas he chooses to realize his idea.

 

The Summoner, 70x80cm, Kristoffer Zetterstrand (2014)

When you played the video game Counterstrike around 2002, you discovered a new group of motifs in the digital world. But why did you make oil paintings of these motifs and not digital works? Does something special happen when you transfer a digital image to a canvas?

For me, the physical material of the painting is central to what I’m doing. A digital screen or print can show an interesting image, but when I work myself, the actual painting process is the absolutely most important. I think of it as translating an image into a painting. Painting is something unique, different from everything else in the world.

Can you tell us a little bit about your working process? You build up your paintings in 3D on the computer before transferring them to a canvas. How do you compose the image and how do you then choose which motif you will paint?

When I’m going to start a new sketch for a painting, I usually start with an empty space in my 3D program, which I then start building a scene in. Sometimes I recreate a scene room from an older painting to have something to start from. Right now, for example, I’m building the landscape and cave from Bellini’s “St. Francis in the desert”. I can then turn these scenes around and the sketch work consists of placing figures as actors in the scenes, experimenting with lighting, and trying out different compositions. I build the architecture, sculpt the landscape in the background, set up and test the parameters for cloud density, sunlight strength, etc. The whole time during the process, I render test images, change, and improvise in this way towards a motif. Often, I have made hundreds of motifs before I find one that I want to translate into a painting.

Since your paintings are basically 3D models, have you ever considered making virtual 3D paintings of them?

It feels a little like my sketches are already virtual 3D paintings, and in that case, I have made a lot – but I have rarely shown them. I think more of them as places where I have taken my motif – which makes it feel strange to present them as standalone works. A little like showing a still life at an exhibition instead of the painting of the still life.  But sometimes I open an old file to take a walk in a landscape I haven’t been to in a while. It is possible that I will show my virtual scenes in some way in the future. Maybe in VR?

What is it that you want to explore in your paintings? You reuse part of art history, but also work on a meta-level and depict people who are building models or highlighting the transition between the digital and the painted, which reminds a lot of your own working process?

I rarely have a completely clear picture of how the motif will look when I start sketching – but during the process, something that I feel strongly about eventually crystallizes. When I look back at a series of paintings retrospectively, I can see that I had some kind of coherent idea or motif interest during that period, and some themes have been recurring for many years, including those you mention.

Often, I try to find a tension in the images where something very fundamental to humanity is staged. Creating, building, observing, presenting, asserting, etc. – different wills and actions that are fundamental but that easily become problematic. A recurring feature of this is failure, the bug, the deficiency, and the mood that arises when a facade crumbles and an underlying structure is revealed, either physically or mentally. In a video game, for example, you can be completely “in” the game, and it has for a moment become your entire world, but then the game crashes, a wall glitches and disappears, or the monster that chases you gets stuck in a cigarette pack on the street – and you are immediately thrown out of the illusion – but you can suddenly see and appreciate the construction, despite its flaws, as in a Brechtian “alienation.” You then also have a kind of contact with the creator of the work/game/painting. I constantly return to this relationship in my paintings – it can be motifs with people creating something, and what they “do” populate the scene with the same self-evidentness as the creator themselves.

You have also become known outside of the art circles, among other things, for creating digital copies of your work for the video game Minecraft. It is quite an exciting process to first build an image on your computer, transfer it to the canvas, and then digitize it and place it in a video game. Have you thought about what that journey does to the experience of the artwork, if the context changes the meaning? It was a similar event when your post on Reddit became viral, when a photo became a painting that became a digital photo, etc.

 

“Yes, especially the paintings I made for Minecraft got an extra turn in the carousel because many of the motifs were paintings that originally represented pixel graphics. I sometimes think about how context changes meaning, but I’m not sure I’ve come to anything sensible. I try different approaches and contexts and see what happens. The Reddit painting (Somebody’s mom) was an example of this, where I tried to see if I could create a meme through painting. After it was picked up by, among others, the Washington Post and the BBC and spread around the world with millions of viewers as a result, I can safely say that it exceeded expectations. But things that spin around the internet are difficult to oversee, and even though it’s interesting to do these experiments, they feel far from the central thing I’m doing. I would like to have control over the playing field where I can allow myself to not have control.

Freedom to improvise can only be had if you also have rules, and I enjoy having a painting with four corners.”

Av Mathias Jansson

 

https://sverigeskonstforeningar.nu/virveln/2019/10/08/den-digitala-duken-intervju-med-kristoffer-zetterstrand/

Den digitala duken: Intervju med Kristoffer Zetterstrand

I den andra delen av intervjuserien “Den digitala duken” träffar vi konstnären Kristoffer Zetterstrand som berättar om hur han använder ett 3D-program för att skissa fram sina motiv. Han kan skapa hundratal olika skisser i datorn där han prova sig fram med olika ljussättningar, vinklar och kompositioner, men i slutändan är det ända penseln och duken han väljer för att förverkliga sin idé.

 

När du kring 2002 spelade dataspelet Counterstrike så upptäckte du en ny motivkrets i den digitala världen. Men varför blev de oljemålningar av motiven och inte digitala verk? Händer det något speciellt när man överför en digital bild till en duk?

För mig är det fysiska materialet i måleriet centralt för det jag håller på med. En digital skärm eller print kan visa en intressant bild, men när jag själv arbetar så är själva måleridelen av processen det absolut viktigaste. Jag tänker på det som att jag översätter en bild till måleri. Måleri är något unikt, annorlunda än allt annat i världen.

Kan du berätta lite om din arbetsprocess? Du bygger upp dina tavlor i 3D i datorn innan du överför dem till en duk. Hur komponerar du ihop bilden och hur väljer du sedan ut vilket motiv du ska måla?

När jag ska börja en ny skiss till en målning så brukar jag starta med en tom rymd i mitt 3D-program, som jag sedan börjar bygga en scen i. Ibland återskapar jag ett scenrum från äldre måleri för att ha något att utgå ifrån. Just nu t.ex. bygger jag upp landskapet och grottan från Bellinis “S:t Franciskus i öknen”. Dessa scener kan jag sedan vända och vrida på och skissarbetet består bl.a. av att placera figurer som skådespelare i scenerna, experimentera med ljussättningen och prova olika kompositioner. Jag bygger upp arkitekturen, skulpterar landskap i bakgrunden, ställer in och testar parametrar för molndensitet, solstyrka o.s.v. Hela tiden under processen renderar jag testbilder, ändrar, och improviserar på så vis fram ett motiv.  Ofta har jag gjort hundratals motiv innan jag hittar ett som jag vill översätta till måleri.

Eftersom dina målningar i grunden är 3D-modeller har du aldrig funderat att göra virtuella 3D-målningar av dem?

Det känns lite som om mina skisser redan är virtuella 3D-målningar, och i så fall har jag ju gjort massvis – men jag har sällan visat dem. Jag tänker mer på dom som platser där jag hämtat mitt motiv – vilket gör att det skulle kännas märkligt att presentera dem. Lite som att visa ett stilleben på en utställning istället för målningen av stillebenet.

Men ibland öppnar jag en gammal fil för att ta mig en promenad i ett landskap jag inte varit i på länge. Det är möjligt att jag visar mina virtuella scener på något sätt i framtiden. Kanske i VR?

Vad är det som du vill utforska i din målningar? Du återanvänder dels konsthistorien, men arbetar också på ett meta-plan och avbildar människor som bygger modeller eller belyser övergången mellan det digitala och det målade, som påminner mycket om din egen arbetsprocess?

Jag har sällan en helt klar bild av hur motivet kommer att se ut när jag börjar skissa – men under processen så utkristalliseras till slut någonting som jag känner starkt för. När jag tittar tillbaka på en svit målningar i efterhand kan jag ju se att jag under den perioden hade någon typ av sammanhängande idé eller motivintresse, och en del teman har varit återkommande under många år, bland annat de du nämner.

Ofta försöker jag hitta ett spänningsläge i bilderna där något väldigt fundamentalt mänskligt iscensätts. Skapande, byggande, betraktande, presenterande, hävdande o.s.v. – olika viljor och handlingar som är grundläggande men som lätt blir problematiska. Ett återkommande inslag i detta är misslyckandet, buggen, tillkortakommandet och den stämning som uppstår när en fasad rämnar och en bakomliggande konstruktion visar sig, antingen fysiskt eller psykiskt. I ett dataspel t.ex. så kan man vara fullkomligt “inne” i spelet och det har för en stund blivit hela ens värld, men så buggar spelet ur, en vägg glitchar och försvinner, eller monstret som jagar dig fastnar i ett cigarettpaket på gatan – och du kastas ur illusionen omedelbart – men du kan plötsligt se och uppskatta konstruktionen, trots dess brister, som i en Brechtiansk “främmandegöring”. Du får då också en slags kontakt med skaparen av verket / spelet / målningen. Det förhållandet återkommer jag ständigt till i mina målningar – det kan vara motiv med människor som skapar något, och det dom “gör” befolkar scenrummet med samma självklarhet som skaparen själv.

Du har också blivit känd utanför konstkretsar, bland annat för att du skapade digitala kopior av dina verk till dataspelet Minecraft. Det är ju en ganska spännande process att först bygga upp en bild i sin dator, överföra den till målarduken och sedan digitalisera den och placera den i ett dataspel. Har du funderat på vad den resan gör för upplevelsen av konstverket, om kontexten förändrar innebörden? Det blev ju en liknande händelse när ditt inlägg på Reddit blev viralt, då ett foto, blev en tavla som blev ett digitalt foto osv…

Ja, speciellt målningarna jag gjorde till Minecraft fick ju ett extra varv i karusellen eftersom många av dom motiven var målningar som föreställde pixelgrafik från början. Jag funderar ibland på hur kontexten förändrar innebörden, men jag är inte säker på att jag kommit fram till någonting vettigt. Jag testar olika tillvägagångssätt och sammanhang och ser vad som händer. Reddit-målningen (Somebody’s mom) var ett sådant exempel, där jag prövade om jag kunde skapa ett meme genom måleri. Efter att det snappades upp av bl.a. Washington Post och BBC och spreds över världen med miljontals tittare som följd så kan jag lugnt säga att det gick över förväntan. Men saker som snurrar runt på internet är svåra att överblicka, och även om det är intressant med sådana experiment känns de långt ifrån det som är det centrala i det jag sysslar med. Jag vill gärna ha kontroll över den  spelplan i vilken jag kan tillåta mig att inte ha kontroll.

Frihet att improvisera kan man ju bara ha om man också har regler och jag trivs bra med att en målning har fyra hörn.

 

Kort om Kristoffer Zetterstrand:

Kristoffer Zetterstrand (f. 1973) bor och är verksam i Stockholm.

MFA (Master of Fine Arts) vid Kungl. Konsthögskolan 1996.

Har bland annat ställt ut på Stene Projects i  Stockholm och gjort offentliga utsmyckningar vid Nya Karolinska sjukhuset, Stockholm.

Hemsida: https://zetterstrand.com/

Portrait Now at Ljungbergmuseet

Portrait Now

7/9 – 17/11
Ljungbergmuseet
Kronobergs läns Bildkonstmuseum
Strandgatan 5
341 44 Ljungby

Participating with “Self Portrait in painter’s coat (2018)” 

(detail below, click for image)

The woman who painted the man who painted the woman who painted the bird

Painters on Reddit

 

Cindi Decker had no idea her painting would attract so much attention on social media

It sounds like the beginning of a children’s nursery rhyme: “I painted the woman who painted the guy who painted the lady who painted the swan.”

That is how one social media user described her picture, in the latest “paintception” phenomenon which is taking Reddit by storm.

The craze has produced dozens of mind-bending pictures, depicting paintings within paintings.

And it all started with a picture of an egret, painted by Cindi Decker, which was then posted to Reddit by her son.

“I am just a very ordinary mum who has had an extraordinary few days” Cindi, a 55-year-old teacher from Jacksonville, Florida said.

Cindi Decker with her painting of an egret

 

Reddit user Gaddafo posted this picture of his mum on Reddit

‘Simply a regular mum’

Cindi, who must now be one of the most popular mothers on Reddit, painted her egret, dubbed a “swan” by social media users, at an art class she attended with a friend one evening.

She had no idea what her son had in mind. “I honestly thought he was just showing his friends on Snapchat,” she admitted. “I don’t even know what an upvote is.”

The picture of Cindi holding her painting has now recieved 75,000 upvotes on Reddit and is proving popular on other social media sites, including Imgur where it has been viewed 1.14 million times.

“I am not an artist, simply a regular mum” she added.

While Cindi was the original artist, this latest trend to paint a picture of a picture started with Kristoffer Zetterstrand, a 45-year-old artist from Sweden who said he was browsing Reddit and saw several photos of mothers showing off their paintings.

“I thought it was cute, and had the idea that I would paint one of those photos just for fun,” he told the BBC.

Kristoffer Zetterstrand with his painting of Cindi Decker and her painting

 

Kristoffer Zetterstrand started this latest craze with his painting of a painting

“It’s really weird,” he said, describing the craze he has instigated. “Last I counted there were over 40 paintings. I keep getting smaller and smaller.

“It’s been very surprising,” he added.

As a result he’s had hundreds of positive comments about his artwork, and 120,000 upvotes in five days for his Reddit post.

“I’ve spoken to the original artist and she’s very happy about the whole thing. I’m going to send her my painting.”

And then Reddit user lillyofthenight spotted Kristoffer’s painting and decided to immortalise him and Cindi – her picture has received 112,000 upvotes in 72 hours.

'Took a while and not perfect, but I painted the guy who painted the other guy's mum' said Reddit user lillyofthenight

 

Took a while and not perfect, but I painted the guy who painted the other guy’s mum’ said Reddit user lillyofthenight

And so it continues with other artists adding to the mix.

Artist DanielDManiel posts a picture of two paintings on Reddit

 

‘How could I choose? It’s multiplying’: Artist DanielDManiel

“Eventually, there will be one painting to rule them all” wrote inthesandtrap.

Reddit user My-Internet_Voice posted his own homage to the trend in a gif – his post has gained more than 100,000 upvotes in 48 hours.

Reddit users, includin zcuhdee and Nubleh, help show the extent to which this painting phenomenon has escalated.

All the people who painted the original painting of the egret in a family tree-style picture

 

Image captionzcuhdee on Reddit: ‘This seems necessary…’