Forget-me-not. Gävle Konstcentrum. 4 feb – 19 Mar 2023.

Kungsbäcksvägen 32, Gävle