http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Det-nya-sjukhuset/Aktuellt/Forsta-konstverket-pa-NKS-invigt/

 

Fredagen den 30 augusti invigdes den första konstnärliga gestaltningen på Nya Karolinska Solna. Konstnären Kristoffer Zetterstrand har skapat en 340 kvm stor kakelmosaik som pryder två fasader på NKS parkeringshus. Verket är först ut i den största offentliga konstsatsningen i Sverige, med totalt ca 20 fasta konstnärliga gestaltningar och ett trettiotal verk som kan flyttas.

– Ett toppmodernt universitetssjukhus måste självklart också ha konst och gestaltning av högsta klass. Konsten i och runt Nya Karolinska Solna bidrar till att markera byggnadens och verksamhetens stora betydelse i den växande storstaden. Jag är stolt över att inviga den första konstnärliga gestaltningen i Sveriges största offentliga konstsatsning, säger produktions- och kulturlandstingsrådet Anna Starbrink (FP).

Kakelmosaiken ”Ager Medicinae” eller ”det medicinska landskapet” skildrar i en ungefärlig tidsaxel den medicinska utvecklingen med referenser till medicin, sjukvård och filosofi.

– Det är inte meningen att mosaiken ska vara en rebus, men det finns små halvt gömda inslag som en återkommande betraktare kan upptäcka efter hand, berättar konstnären Kristoffer Zetterstrand.

Mosaiken är konstruerad som lågupplöst pixelgrafik, vilket konstnären tidigare arbetat med. Längst till höger i den medicinska tidslinjen finns en halvt dold QR-kod i mönstret, som kan läsas om man står framför mosaiken med en streckkodsläsare (en mobilapp). QR-koden länkar vidare till en webbsida där konstverket förklaras vidare i en interaktiv form.

 

Stockholms läns landsting har av tradition lagt stor vikt vid satsning på konstnärlig utsmyckning i sjukhusmiljöer vilket enligt forskning bidrar till hälsa och tillfrisknande. Konsten på Nya Karolinska Solna ska skapa en visuellt attraktiv miljö som förhöjer byggnadernas inre och yttre, dagtid såväl som kvällstid. Det leder till att personalen får en bättre arbetsmiljö och framför allt att patienterna får en bättre upplevelse av sin sjukhusvistelse.
Läs mer om konsten på NKS

Foto: Holger Staffansson och Lina Ivarsson, Skanska

Articles