Artlover, issue 8, 2011, page 10

The freedom of the player to do almost anything you want has made the Swedish indie game Minecraft an enormous global success – and Kristoffer Zetterstrand the world’s most exposed artist.

In Minecraft, the player starts out completely empty handed, but by for example knocking on a tree she gets wood that then can be used to build different things. That’s logical.

To make a painting, the player combines sheep’s wool and wood. That is, perhaps, not quite as logical. However, the paintings in the game are made by the artist Kristoffer Zetterstrand.
His participation in Minecraft is a veritable meta-clutter. Earlier, Zetterstrand has borrowed pixel-graphics from computer games for his paintings. Several of these has been put in Minecraft, and the pictures have therefore reclaimed their form as pixels again. Also, he has borrowed pixel graphics from Minecraft to make new paintings.

As a player, you can also win a real painting by Zetterstrand -a painting that of course is present in the game too. Furthermore, Minecraft is nominated to the exhibition “The art of Videogames” at the Smithsonian next year. To put it briefly, the border between art and games are fading.

Minecraft has sold over two million copies and includes 24 paintings by Kristoffer Zetterstrand. That means he is probably the world’s most exposed artist right now. That’s logical.

SD

Minecraft was awarded the price for best indie game at Machinima’s Inside Gaming Awards 2010 and is nominated for Smithsonian’s “The art of videogames” next year.

———————————

Världens mest exponerade konstnär

Friheten att som spelare göra i princip vad man vill har gjort det svenska indiespelet Minecraft till en enorm global framgång – och Kristoffer Zetterstrand till världens mest exponerade konstnär.

I Minecraft börjar spelaren helt tomhänt, men genom att till exempel knacka på ett träd får hon trä som hon sedan kan använda till att bygga olika saker. Det är logiskt.

För att göra en månling kombinerar spelaren fårull och trä. Det är, måhända, inte fullt lika logiskt. Hur som helst är målningarna i spelet gjorda av konstnären Kristoffer Zetterstrand. Hans deltagande i Minecraft är ett riktigt metavirrvarr. Zetterstrand har tidigare lånat pixelgrafik från dataspel till sina målningar. Flera av dessa målningar finns nu med i Minecraft, och bilderna har därmed återtagit sin form som pixlar igen. Därtill har han i efterhand lånat pixelgrafik från spelet till nya målningar.
Som spelare kan man dessutom vinna en riktig målning av Zetterstrand, en målning som givetvis existerar även i spelet. Minecraft är dessutom nominerat till utställningen The Art Of Videogames på Smithsonian nästa år. Kort sagt håller gränsen mellan konst och spel på att suddas ut.

Minecraft har sålt i över två miljoner exemplar och innehåller 24 tavlor av Kristoffer Zetterstrand. Därmed är han sannolikt världens just nu mest exponerade konstnär. Det är logiskt. SD

Minecraft fick pris för Best Indie game i Machinimas Inside Gaming Awards 2010 och är nominerat i Smithsonians tävling The art of videogames nästa år.

Articles